MPP101

Категория: POS принтери | От: ELTRADE
MPP101
MPP101

MPP101 е един от най-новите продукти разработени от инженерите и дизайнерите на ЕЛТРЕЙД. Това е мини принтер разработен да работи с най-новите безжични технологии като Bluetooth и Infrared. Възможните му приложения са:
• Отдалечена дистрибуция на стоки и услуги (продавачът издава фактури и бележки на мястото на сделката)
• Логистика (агентът може да издаде документ на мястото на доставка)
• Складова дейност (операторът издава документ за наличност, справка или бележка при получаване на доставка)
• Плащане на сметки за вода, ток, газ и др. (служителят от съответната компания може да отпечата бележка за извършеното плащане)
• Плащане на обществени такси и глоби (полицейският служител може на място да издаде фиш за наложена глоба, талони за паркинг или други такси) 
• Туризъм (туристическият агент може незабавно да отпечата билети за различни развлечения или за направени резервации извън офиса си)
• Лотарии и залагания (отпечатване на тото-фишове, лотарийни билети, договори за залагания) …и много други
Продукти от категорията