KERN AEJ

Категория: Технически везни | От: АТАРК
KERN AEJ
KERN-AEJ

Технически характеристики:

Капацитет: 120g,  220g

Деление: 0.1 mg

Минимален товар: 10 mg

Проверовъчна стойност: 1 mg

Клас на точност: I клас
 
Линейност:  ± 0.3 mg
 
Време за темпериране: 8 часа

Еталон за настройка:  вграден

Количество за създаване  5, 10,
на проба при броене:         30, 100

Минимално единично тегло 
при броене:           > 0.5 mg
                         
Мерни единици:  mg, g, ct

Време за стабилизиране на показанието: 3 секунди

Захранване: Адаптор 220V-240V, 50 Hz
                      Везна 9 V DC, 600mA

Работна температура:  + 10° C до + 30° C

Влажност на въздуха:  максимум 80% (без конденз)

Измерване с окачване на кука:  стандартно

Размери: 213 x 290 x 314 mm


Функции:  Тара,  Нето,  Автоматично  нулиране,  Броене  на  елементи
(проба,  пробно  тегло,  потребителски  избор  на  количество  за  проба),
Измерване с кука, Измерване в проценти (определяне на пробно тегло с
измерване  или  въвеждане),  Определяне  на  плътност  на  твърди
вещества,  Сравнителна  функция,Филтър  за  вибрации,  Настройка  на
показанието, Настройка на десетичната запетая (само за модели AES),
Смяна на мерната единицаПродукти от категорията