Detecto

Категория: Търговски везни
Detecto
Detecto

Tехнически характеристики:

Капацитет: Мах 3kg e = 1g,  Max 6kg e = 2g,  Max 15kg e = 5g  Max 30kg e = 10g

 Дисплей:
16  знака,  височина 1,42  см LED;  разделен  на 3  части -  за  визуализиране  на
тегло, на единична цена и произведението им.
 
Размери:
330 мм дължина, 300 мм ширина, 108 мм височина
 
Размери на  платформата:
345 мм дължина, 222 мм ширина. Материалът е неръждаема
стомана.
 
Ценови възможности: въвеждане на цените  посредством клавиатурата от 1 ст до 999.99
лв. Може  да  се  въведат  цени  и  за 1/4  и 1/2  кг.  Произведението  на  единичната  цена  и количеството може да достига максимум до 9999.99 лв.  
 
Съхранени цени: 99 цени. Въвеждат се от клавиатурата.
  Изисквания  към  захранването: 220V, 50/60Hz.  Работното  нарежение  се  получава  чрез адаптор - 12V, 800 mA. Съществува и опция за фабрично поставяне на батерия.
 
Акумулатори:
дават  възможност  за  изчисляване  на  крайната  сума, дължима  от  клиента, при извършени няколко измервания на различни продукти, закупени от него
  "Packed on" /Пакетирано на:/ или "Sell by" /Продадено на:/ дати
  32 символа в края на етикета /напр. адрес на магазина или друг надпис/
Наличен е и RS-232  сериен порт  за  връзка  с принтер  с цел отпечатване на етикети.Продукти от категорията